Gayrimenkul Sektörünün Kurumsal Yapıya Ulaşması

  • 1

Gayrimenkul sektörü dünyada ve Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundadır. Gayrimenkul sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle birlikte sektördeki faaliyet kolları da çeşitlenmiştir. Sektördeki en önemli meslek faaliyetlerinden birisi gayrimenkul sahibi ile alıcıyı – kiracıyı bir araya getirerek aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanlığıdır. Sektördeki artan iş hacmine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde sektöre bir düzen getirmek amacıyla yasal düzenlemeler getirilmekte ve bu mesleği yapan kişiler için belirli donanımlara sahip olması zorunlu görülmektedir. Türkiye’de ise gayrimenkul sektöründeki iş sahipleri arasında aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanları ile ilgili bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenleme mevcut değildir. Sektördeki iş hacmine bağlı olarak yüksek gelir etme imkânının olması nedeniyle sektöre, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin girdiği ve kayıt dışı bir şekilde çalışmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul sektörünün barındırdığı yüksek potansiyelden faydalanmak isteyen birçok kişi ise, bu konuda akademik düzeyde bir eğitim alarak alanında yetkin bir çalışan olmak için çeşitli yükseköğrenim kurumlarına başvurmaktadır.Gelişmiş ülkelerde olduğu Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün kurumsal bir yapıya sahip olması ve toplumda belirli bir saygınlığa kavuşabilmesi için öncelikle merkezi yönetim tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik bir yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemiş akademik eğitimleri alan profesyonel meslek mensuplarının sektör içinde faaliyet göstermesi hem gayrimenkul danışmanlığı mesleğine saygınlık kazandırıp tercih edilir bir hale getirecektir hem de sektördeki iş sahiplerinin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.

Gayrimenkul sektörü dünyada ve Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundadır. Gayrimenkul sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle birlikte sektördeki faaliyet kolları da çeşitlenmiştir. Sektördeki en önemli meslek faaliyetlerinden birisi gayrimenkul sahibi ile alıcıyı – kiracıyı bir araya getirerek aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanlığıdır. Sektördeki artan iş hacmine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde sektöre bir düzen getirmek amacıyla yasal düzenlemeler getirilmekte ve bu mesleği yapan kişiler için belirli donanımlara sahip olması zorunlu görülmektedir. Türkiye’de ise gayrimenkul sektöründeki iş sahipleri arasında aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanları ile ilgili bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenleme mevcut değildir. Sektördeki iş hacmine bağlı olarak yüksek gelir etme imkânının olması nedeniyle sektöre, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin girdiği ve kayıt dışı bir şekilde çalışmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul sektörünün barındırdığı yüksek potansiyelden faydalanmak isteyen birçok kişi ise, bu konuda akademik düzeyde bir eğitim alarak alanında yetkin bir çalışan olmak için çeşitli yükseköğrenim kurumlarına başvurmaktadır.Gelişmiş ülkelerde olduğu Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün kurumsal bir yapıya sahip olması ve toplumda belirli bir saygınlığa kavuşabilmesi için öncelikle merkezi yönetim tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik bir yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemiş akademik eğitimleri alan profesyonel meslek mensuplarının sektör içinde faaliyet göstermesi hem gayrimenkul danışmanlığı mesleğine saygınlık kazandırıp tercih edilir bir hale getirecektir hem de sektördeki iş sahiplerinin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.

Gayrimenkul sektörü dünyada ve Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundadır. Gayrimenkul sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle birlikte sektördeki faaliyet kolları da çeşitlenmiştir. Sektördeki en önemli meslek faaliyetlerinden birisi gayrimenkul sahibi ile alıcıyı – kiracıyı bir araya getirerek aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanlığıdır. Sektördeki artan iş hacmine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde sektöre bir düzen getirmek amacıyla yasal düzenlemeler getirilmekte ve bu mesleği yapan kişiler için belirli donanımlara sahip olması zorunlu görülmektedir. Türkiye’de ise gayrimenkul sektöründeki iş sahipleri arasında aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanları ile ilgili bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenleme mevcut değildir. Sektördeki iş hacmine bağlı olarak yüksek gelir etme imkânının olması nedeniyle sektöre, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin girdiği ve kayıt dışı bir şekilde çalışmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul sektörünün barındırdığı yüksek potansiyelden faydalanmak isteyen birçok kişi ise, bu konuda akademik düzeyde bir eğitim alarak alanında yetkin bir çalışan olmak için çeşitli yükseköğrenim kurumlarına başvurmaktadır.Gelişmiş ülkelerde olduğu Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün kurumsal bir yapıya sahip olması ve toplumda belirli bir saygınlığa kavuşabilmesi için öncelikle merkezi yönetim tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik bir yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemiş akademik eğitimleri alan profesyonel meslek mensuplarının sektör içinde faaliyet göstermesi hem gayrimenkul danışmanlığı mesleğine saygınlık kazandırıp tercih edilir bir hale getirecektir hem de sektördeki iş sahiplerinin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.

Tartışmaya Katıl

Listelemeleri Karşılaştır

Karşılaştır